Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 - Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere;
Domeniul major de intervenție 1.5 - Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării
Titlul proiectului: „Inovare si dezvoltare in programele doctorale si graduale universitare pentru adaptarea cercetarii stiintifice la nevoile societatii cunoasterii.”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/6/1.5/G/14722


Activitatile cuprind
    -   studii comparative dintre structura curriculei Scolilor doctorale, alte oferte si nevoia societatii;
    -   sustinerea de workshopuri în vederea armonizarii directiilor de cercetare din scolile doctorale ale universitatii cu cererea de inovare a organizatiilor;
    -   conturarea unei strategii pentru dezvoltarea programelor doctorale;
    -   dezvoltarea personalului Scolilor doctorale;
    -   mobilitati si vizite de documentare în centre de doctorat internationale sau în departamente de cercetare ale companiilor;
    -   organizarea de seminarii, sesiuni de informare si ateliere de dezvoltare a abilitatilor manageriale ale cercetatorilor;
    -   realizarea mobilitatilor de tip „visiting professor” ale cercetatorilor europeni la scoala doctorala a institutiei;
    -   înnoirea suportului de cercetare al scolii doctorale pe domenii specifice prin realizarea de abonamente la reviste si baze de date specializate, achizitionarea de studii, volume, publicatii pe domenii specifice, participarea la retele de cercetare internationale performante, construirea unei platforme knowledge database systems în vederea centralizarii, facilitarii si diseminarii rezultatelor cercetarii;
    -   publicarea de articole stiintifice în revistele de specialitate si participarea la conferinte / seminarii privind managementul proiectelor / cercetarii.
Graficul activitatilor
Activitatea (*) Durată Organizația care implementează proiectul
1 A1.Contractarea cu autoritatea de implementare a programului
1 2
Solicitantului
2 A2.Organizarea resurselor umane implicate;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Solicitantului
3 A2.1 Stabilirea grupurilor de implementare, pe responsabilități punctuale;
1 2
Solicitantului
4 A2.2 Promovarea avantajelor și oportunităților oferite de proiect grupului tinta;
2 3 4 5
Solicitantului
5 A2.3 Completarea formularelor de inregistrare a grupului tinta;
4 5 6 7 8 9 10
Solicitantului
6 A3. Analiza nevoii de imbunatatire a programelor doctorale;
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
7 A3.1 Elaborarea unui studiu comparativ privind structura curriculei scolilor doctorale. Comparatie cu alte oferte si cu nevoia societatii;
3 4 5 6 7
Solicitantului
8 A3.2 Organizarea unui workshop in vederea armonizării direcțiilor de cercetare din scolile doctorale ale universitatii cu cererea de inovare a organizatiilor;
5 6 7 8 9
Solicitantului
9 A3.3 Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea programelor doctorale;
8 9 10 11
Solicitantului
10 A3.4 Evaluarea nevoii de dezvoltare a personalului scolilor doctorale;
7 8 9 10 11
Solicitantului
11 A3.5 Realizarea instrumentelor de evaluare a progreselor realizate prin proiect;
8 9 10 11 12
Solicitantului
12 A4. Derularea activitatilor de dezvoltare a programelor doctorale si postdoctorale;
10 11 12
Solicitantului
13 A4.1 Realizarea mobilitatilor si vizitelor de documentare a grupului tinta selectat in centre de doctorat internationale sau in departamente de cercetare ale companiilor;
10 11 12
Solicitantului
14 A4.2 Dezvoltarea in parteneriat academic a materialelor, metodelor si tehnicilor inovatoare de pregatire doctorala;
10 11 12
Solicitantului
15 A4.3 Modernizarea curriculei de pregatire doctorala si postdoctorala;
10 11 12
Solicitantului
16 4.4 Organizarea de seminarii, sesiuni de informare si ateliere de dezvoltare a abilitatilor manageriale ale cercetatorilor;
10 11 12
Solicitantului
17 4.5 Realizarea mobilitatilor de tip „visiting professor” ale cercetatorilor europeni la scoala doctorala a institutiei;
10 11 12
Solicitantului
18 A5. Innoirea suportului de cercetare al scolii doctorale pe domenii specifice
5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
19 A5.1 Realizarea de abonamente la reviste si baze de date specializate;
5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
20 A5.2 Achizitionarea de studii, volume, publicatii pe domenii specifice;
5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
21 A5.3. Participarea la retele de cercetare internationale performante;
6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
22 A5.4 Construirea unei platforme Knowledge database systems ĩn vederea centralizării, facilitării și diseminării rezultatelor cercetării;
6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
23 A6 Valorizarea si diseminarea rezultatelor proiectului;
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
24 A6.1 Realizarea ofertei de cercetare a institutiei avind in vedere competentele managerilor de proiecte;
10 11 12
Solicitantului
25 A6.3 Publicarea de articole stiintifice in revistele de specialitate;
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului Partener național 1
26 A6.4 Participarea la conferinte/seminarii privind managementul proiectelor /cercetarii;
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
27 A7 Informarea si promovarea rezultatelor proiectului;
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
28 A7.1 Realizarea raportărilor aferente proiectului;
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
29 A7.2 Promovarea rezultatelor proiectului pe suporturi specifice in conformitate cu politica de vizibilitate a proiectelor POSDRU;
9 10 11 12
Solicitantului
Anul - 2 A7.2 Promovarea rezultatelor proiectului pe suporturi specifice in conformitate cu politica de vizibilitate a proiectelor POSDRU;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Solicitantului
1 A4. Derularea activitatilor de dezvoltare a programelor doctorale si postdoctorale;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Solicitantului
2 4.1 Realizarea mobilitatilor si vizitelor de documentare a grupului tinta selectat in centre de doctorat internationale sau in departamente de cercetare ale companiilor
1 2 3 4 5 6 7 8
Solicitantului
3 4.2 Dezvoltarea in parteneriat academic a materialelor, metodelor si tehnicilor inovatoare de pregatire doctorala;
1 2 3 4 5 6 7 8
Solicitantului
4 4.3 Modernizarea curriculei de pregatire doctorala si postdoctorala;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Solicitantului
5 4.4 Organizarea de seminarii, sesiuni de informare si ateliere de dezvoltare a abilitatilor manageriale ale cercetatorilor;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Solicitantului
6 4.5 Realizarea mobilitatilor de tip „visiting professor” ale cercetatorilor europeni la scoala doctorala a institutiei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
7 A5. Innoirea suportului de cercetare al scolii doctorale pe domenii specifice
1 2 3 4
Solicitantului
8 A5.1 Realizarea de abonamente la reviste si baze de date specializate
1 2 3 4
Solicitantului
9 A5.2 Achizitionarea de studii, volume, publicatii pe domenii specifice;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
10 A5.3. Participarea la retele de cercetare internationale performante;
1 2
Solicitantului
11 A5.4 Construirea unei platforme Knowledge database systems ĩn vederea centralizării, facilitării și diseminării rezultatelor cercetării;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
12 A6 Valorizarea si diseminarea rezultatelor proiectului;
1 2 3 4 5 6
Solicitantului
13 A6.1 Realizarea ofertei de cercetare a institutiei avind in vedere competentele managerilor de proiecte;
3 4 5 6 7 8
Solicitantului
14 A6.2 Organizarea unor ateliere de evaluare a cererii viitoare privind cercetarea in scoala doctorala;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului Partener național 1
15 A6.3 Publicarea de articole stiintifice in revistele de specialitate;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Solicitantului
16 A6.4 Participarea la conferinte/seminarii privind managementul proiectelor /cercetarii;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
17 A7 Informarea si promovarea rezultatelor proiectului;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
18 A7.1 Realizarea raportărilor aferente proiectului;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Solicitantului
19 A7.2 Promovarea rezultatelor proiectului pe suporturi specifice in conformitate cu politica de vizibilitate a proiectelor POSDRU;
SigmaLogic icon