Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 - Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere;
Domeniul major de intervenție 1.5 - Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării
Titlul proiectului: „Inovare si dezvoltare in programele doctorale si graduale universitare pentru adaptarea cercetarii stiintifice la nevoile societatii cunoasterii.”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/6/1.5/G/14722

Echipa de Management

Numele si prenumele Funcție / Rol Birou Telefon e-mail
Gheorghe IACOB Manager de proiect 201017 iac@uaic.ro
Ion POHOAȚĂ Expert programe departament socio-umane B383D 201397 pion@uaic.ro
Ovidiu Florin CALTUN Expert programe departament stiinte 201176 caltun@uaic.ro
Elena BICU Expert dezvoltare personal departament stiinte Corp A, 2, 283 201347 elena@uaic.ro
Adriana PRODAN Expert dezvoltare personal departament socio-umane B510 201436 pada@uaic.ro
Marina SÂRBU Responsabil financiar 201042 marina.sarbu@uaic.ro
Adriana DOCAN Responsabil juridic 201131 adrianopoluk@yahoo.co.uk
Irina MANOLESCU Asistent manager B510 201436 manolescui@hotmail.com iciorasc@uaic.ro
Cătălin CLIPA Responsabil logistica B601 anca_clipa@yahoo.com
Alin ANDRIES Responsbil comunicare 201749 andries.alin@yahoo.com

Echipa de Experți
Școli doctorale Numele Functie Birou Telefon e-mail
1.BIOLOGIE Prof. dr. Moglan Ioan DȘ-Expert biologie Corp B, P, 375b 201565 imoglan@uaic.ro
Prof. dr. Cojocaru Dumitru Expert biologie Corp B, D1, 232 201645 cdumitru@uaic.ro
Prof. dr. Zamfirache Maria Magdalena Expert biologie Corp B, 1, 445 201513 magda@uaic.ro magda_zamfirache@yahoo.com
2.CHIMIE Prof.dr. Elena Bîcu DȘ-Expert chimie Corp A, 2, 283 201347 elena@uaic.ro
Prof.dr. Ionel Mangalagiu Expert chimie Corp A, 2 201343 ionelm@uaic.ro
Prof. univ. dr. Popovici Eveline Expert chimie 201135 eveline@uaic.ro
3.DREPT Prof.dr. Ioan Macovei DȘ-Expert drept Corp A, P, 116 201265
Prof.dr.Tudorel Toader Expert drept Corp A, P, 118 201059 ttoader@uaic.ro
4. ECONOMIE Prof.dr. Ion Pohoață DȘ-Expert economie B383D 201397 pion@uaic.ro
Prof.dr. Adriana Zaiț Expert economie B619 201437 azait@uaic.ro
Prof.dr. Elisabeta Jaba Expert economie B323 201409 ejaba@uaic.ro
5.FILOZOFIE Prof.dr. Anton Carpinschi DȘ-Expert Filosofie Corp A, S, 53 225640 anton.carpinschi@yahoo.com
Prof.dr. Carmen Cozma Expert Filosofie carmen.cozma@uaic.ro
Prof.dr. Nicu Gavriluță Expert Filosofie 201154 nicolas@uaic.ro
6.FIZICĂ Prof.dr. Violeta Georgescu DȘ-Expert fizică Corp A, 3, 365 201172 violeta.georgescu@uaic.ro
Prof.dr. Ovidiu Florin Caltun Expert fizică 201176 caltun@uaic.ro ovidiu_caltun@yahoo.com
7.GEOGRAFIE - GEOLOGIE Prof.dr. Octavian Groza DȘ-Expert geografie 201474 grozaoctavian@yahoo.fr
Prof.dr. Ovidiu Gabriel Iancu Expert geografie B542 201455 ogiancu@uaic.ro ogiancu@yahoo.com
Prof.dr. Constantin Rusu Expert geografie B635 201482 cvrusu@uaic.ro
8.INFORMATICĂ Prof.dr. Dan Cristea DȘ-Expert informatică Corp C, S1, 123 2011492 dcristea@info.uaic.ro
Prof.dr. Ferucio Laurentiu Tiplea Expert informatică Corp C, P 211081 fltiplea@mail.dntis.ro fltiplea@info.uaic.ro
Prof.dr. Dorel Lucanu Expert informatică Corp C 201551 dlucanu@info.uaic.ro
9.ISTORIE Prof.dr. Alexandru Florin Platon DȘ-Expert istorie Corp A, P, 98B 201057 201156 aplaton@mail.dntis.ro aplaton@uaic.ro
Prof.dr. Ion Bîrliba Expert istorie 201615 blucretiu@yahoo.com
Prof.dr. Nicolaie Ursulescu Expert istorie Corp H, D, 28 201614 n.ursulescu@gmail.com sem-arh@uaic.ro
10.LITERE Prof.dr. Eugen Munteanu DȘ-Expert litere 261886 eugenmunteanu@hotmail.com
Prof.dr. Alexandru Gafton Expert litere Corp A, 253 201245 asgardelster@gmail.com
Prof.dr. Rodica Dimitriu Expert litere 211811 dimat@uaic.ro Rodica.Dimi@gmail.com
11.MATEMATICĂ Prof. univ. dr. Lefter Catalin George DȘ-Expert matematică 201224 catalin.lefter@uaic.ro leftercg@yahoo.com
Prof.dr. Constantin Zălinescu Expert matematică 201222 zalinesc@uaic.ro
Prof.dr. Cătălin George Popa Expert matematică Corp A, P, 160 201224 cpopa@uaic.ro
12.PSIHOLOGIE Prof.dr. Constantin Cucoș DȘ-Expert psihologie Corp D, P, 207B 210660 cucos@uaic.ro
Prof.dr. Ion Dafinoiu Expert psihologie Corp D, 2, mansardă 210660 dafinoiu@uaic.ro
Prof.dr. Carmen Crețu Expert psihologie Corp D, 2, mansardă rocar@uaic.ro
13.TEOLOGIE Prof.dr. Nicolae Achimescu DȘ-Expert teologie nicolaeachimescu@yahoo.com
Prof.dr. Viorel Sava Expert teologie 201328 savavi@gmail.com
Prof.dr. Petre Semen Expert teologie psemen@yahoo.com
SigmaLogic icon