Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 - Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere;
Domeniul major de intervenție 1.5 - Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării
Titlul proiectului: „Inovare si dezvoltare in programele doctorale si graduale universitare pentru adaptarea cercetarii stiintifice la nevoile societatii cunoasterii.”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/6/1.5/G/14722


Inovare si dezvoltare in programele doctorale si graduale universitare pentru adaptarea cercetarii stiintifice la nevoile societatii cunoasterii.

Beneficiar
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi
Partener
Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” Iasi

Valoarea totală a proiectului 1 824 825 RON
Asistență financiară nerambursabilă 1 788 325 RON

Grupul tinta al proiectului
      Grupul tinta este compus din personalul celor 13 scoli doctorale – toti îndrumatorii de doctorat si toti titularii de cursuri din cadrul scolilor doctorale. De asemenea grupul tinta include si personalul administrativ al Departamentului doctorate.
Scopul proiectului
      Dezvoltarea conținutului programelor de studii din scoala doctorala si postdoctorala în spiritul convergentei cu necesitatile de inovare ale societatii si de abordare stiintifica interdisciplinara ca elemente favorizante in cresterea vizibilitatii cercetarii universitare.
Obiectivele proiectului
      O1 – Îmbunatatirea sistemului si programelor de studii doctorale si postdoctorale în vederea compatibilizarii cu cerintele societatii privind inovarea si integrarea rezultatelor cercetarii în cresterea economica si sociala (în conformitate cu Strategia Lisabona, Carta Europeana a Cercetatorilor ți Strategia Nationala de Cercetare Dezvoltare 2007-2013)
      O2 - Cresterea standardelor de calitate ale educatiei doctorale si postdoctorale având în vedere bunele practici europene dezvoltate în universitati, centre de cercetare ți companii.
      O3 - Motivarea cercetatorilor în vederea dezvoltarii aptitudinilor manageriale si orientarii ofertei de cercetare pentru cresterea eficientei si competitivitatii organizatiilor.
SigmaLogic icon