Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 - Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere;
Domeniul major de intervenție 1.5 - Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării
Titlul proiectului: „Inovare si dezvoltare in programele doctorale si graduale universitare pentru adaptarea cercetarii stiintifice la nevoile societatii cunoasterii.”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/6/1.5/G/14722


ETAPELE STAGIULUI DE MOBILITATE

1. Conducătorii de doctorat (membrii grupului – țintă) stabilesc contactul cu universitățile la care se intenționează sa se realizeze mobilitatea, în vederea primirii unei invitații oficiale, care să specifice perioada mobilității (un interval aproximativ), tipul mobilitatii (stagiu de documentare sau schimb de experiență) si denumirea proiectului „Inovare și dezvoltare în programele doctorale și graduale universitare pentru adaptarea cercetării științifice la nevoile societății cunoașterii”

2. Completarea cererii de plecare (care va avea anexata o copie după invitația oficială) la Departamentul de Relații Internaționale. Pe baza acestei cereri, aprobate în Birou Senat, se va emite Dispoziția Rectorului (Ordinul de deplasare).

3. Plecarea in stagiu (in perioada 01.01.2010 – 31.01.2011, in limita unei medii de 5000 RON / mobilitate – media tine cont de numarul mobilitatilor alocate fiecarei facultati – de exemplu, daca o facultate are alocate 5 mobilitati, gestioneaza un buget de 25000 RON si trebuie sa realizeze minim 5 mobilitati – dar daca, in aceeasi suma, pot pleca 6 persoane, este foarte bine; sau daca o mobilitate implica 6000 RON si alta 4000 RON, iarasi este OK).

4. La intoarcere :
- după cel mult 1 zi lucratoare de la revenirea in țară pentru persoanele care au luat avans, beneficiarul mobilitatii va prezenta:
documente care să ateste transportul și cazarea pe perioada stagiului (facturi, chitanțe, bilete, tichete de îmbarcare etc.).
- după cel mult 10 zile lucratoare de la revenirea in țară, beneficiarul mobilitatii va prezenta, la biroul doctorate sau la B510 (conf.dr. Irina Manolescu):
certificatul de ședere (Certificate of Stay) care să ateste perioada de documentare / schimb de experienta la universitatea din strainatate – certificatul este un act oficial (stampila, semnatura);
raport scris asupra activității desfășurate de către beneficiarul mobilitatii pe perioada stagiului.

5. Documente ajutatoare : model invitatie.doc, model_certificat_mobilitate.doc, precizari.doc, RAPORT_mobilitate.doc, reguli_decontare.doc.
SigmaLogic icon